Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bývalý vojenský prostor Milovice a místa v okolí

 Naučná stezka Pozorovatelna

Naučná stezka vede kolem vrchu Pozorovatelna, na kterém se díky činnosti armády uchoval biotop stepního a lesostepního charakteru, který je domovem pro několik druhů vzácných rostlin a živočichů. Z rostlin stojí za pozornost například hořec křížatý (Gentiana cruciata) -  15 až 50 cm vysoká vytrvalá bylina s čtyřčetnými květy zvonkovitého tvaru, z živočichů pak motýl modrásek hořcový, či chroustek (amphimallon ruficorne) - brouk z čeledi vrubounovitých,na našem území jinak známý jen z jedné lokality v Krušných horách

Jednotlivá zastavení informují o historii vojenského prostoru, přírodních zajímavostech a vývoji krajiny. Stezka má 5 informačních tabulí a měří zhruba 4 kilometry. Začátek je při silnici spojující Milovice a Lipník. Stezka není značena.

Zaniklá obec Mladá

Z Mladé do dnešních dnů zbyl pouze rybníček v místě původní návsi. Jinak vůbec nic, snad kromě pár zažloutlých fotografií, a zmínek ve starých knihách.

Tak například Ottův slovník naučný, konkrétně jeho 17. díl vydaný v roce 1902 tvrdí o Mladé toto:

"far. ves v Čechách, hejtm. Ml. Boleslav, okr. a pš. Benátky; 99 d., 585 ob. č. (1890), kostel sv. Kateřiny (ve XIII. stol. far.), 3tř. šk., popl. dvory Mladotín a Boží Dar a myslivna. R 1587 lehla čásť vsi popelem."

A ve věhlasné edici Čechy, konkrétně ve 14. dílu věnovaném severním Čechám nalezneme ve stati věnované Vlkavě následující zmínku:

"Nová doba zanesla sem nebývalý ruch: zjevno, že v nejbližším sousedství zřizuje se stálý koncentrační vojenský tábor, jediný a první dosud v Čechách. Pro podobné moderní zařízení vojenské, které vyžaduje příhodné polohy pro cvičení všech druhů vojska, nelze všude vhodného místa nalézti; zde podlehla mu výstavná česká obec Mladá,jež s budovami i pozemky k účelu tomu byla vykoupena."

Mordové rokle

V místě nazývaném Mordové rokle byl vybudován železobetonový kryt určený pro velitelství protivzdušné obrany Střední skupiny sovětských vojsk. Kdysi utajovaný a pečlivě střežený, dnes již však zcela opuštěný a zdevastovaný objekt sloužil  k řízení stíhacího letectva a protiletadlového raketového vojska.

Pověst praví, že tu měla být někdy kolem roku 1341 přepadnout zdejší lupičská banda družinu kněžny Milady vracející se z Mladé Boleslavi do Prahy. Loupežná cháska všechny pobila, ušetřila pouze kněžnu a tři šlechtičny. Ty si odvedli do své skrýše s tím, že za ně požádají o tučné výkupné.  Jeden z členů družiny však ono běsnění jako zázrakem přežil a jen co loupežnící zmizeli z dohledu, sebral zbytky sil a vydal se po jejich stopách až ke skrýši. Poté se vydal do Lysé pro pomoc. Vše naštěstí nakonec dobře dopadlo - loupežníci byli pobiti a kněžna i šlechtičny vyvázly bez sebemenší újmy.