Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mýto - přírodní rezervace a naučná stezka

14. 2. 2013

 Jedním z nejvýznamnějších vodních toků na území Prahy je říčka Rokytka. Pramení u Tehova východně od Prahy a svou 36 kilometrů dlouhou pouť končí v prostoru Libeňského přístavu, kde její vody pojímá Vltava. Je to říčka mnoha tváří. Zpočátku má divoký, takřka horský ráz, záhy se však klidní a prochází mělkým údolím skrz intenzivně zemědělskou krajinu, napojí největší pražské rybníky – Počernický a Kyjský, až se na svém dolním toku dostane do Vysočan a Libně, kdysi průmyslových čtvrti, zaměstnávajících značnou část Pražanů, dnes pak podivné směsice chátrajících továren, zarostlých ploch, frekventovaných silnic a nové bytové výstavby.

Dnes se však zaměřme na onu oblast při samém jihovýchodním okraji Prahy. Je to po dlouhá staletí intenzivně využívaná krajina, relativně plochá, bezlesá, jednotvárná a zdánlivě nezajímavá. Tedy nebýt Rokytky a jejího mělkého údolí, osy života ve všech jeho podobách. Údolní nivu pokrývají na mnoha místech louky, na stráních se uchovaly přírodě blízké lesní porosty a na příhodných místech byly založeny vesnice.

Oblast podél Rokytky je útočištěm řady druhů rostlin a živočichů i výrazným migračním koridorem. Proto byl v roce 1990 vyhlášen přírodní park Rokytka, zahrnující údolí říčky a jeh bezprostřední okolí v úseku od Kolodějí k okraji hlavního města. Celková rozloha přírodního parku činí 136,5 hektaru. (x 1005 ha – tabule NS)

Nejcennější je úsek nad Nedvězím, chráněný od roku 1988 jako přírodní rezervace Mýto. Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto Rokytky v údolí, jež si zachovalo svůj přirozený charakter. Ve svrchnoproterozoických břidlicích a slepencích tu Rokytka vytvořila poměrně mělké údolí, hluboké jednotky, či maximálně první desítky metrů. Údolní nivu pokrývají především podmáčené luční porosty, tvořené řeřičnicí luční, prykyřníky, kakostem, či krkavcem totenem. Při troše štěstí prý můžete na louce nalézt například kosatec sibiřský (Iris sibirica). Svahy jsou porostlé kyselou doubravou, černýšovou dubohabřinou a akátinou. Především v horních částech svahů lze na slunných skalkách a v jejich místy narazit na fragmenty stepní vegetace. Právě v těchto místech roste chráněný koniklec luční český a křivatec český.

Údolní nivu tvoří recentní náplavy, ve stěnách údolí vystupují výchozy proterozoických modrošedých břidlic štěchovické skupiny. Místy vystupují přirozeně, jinde jsou odkryty v důsledku těžby (tak jako v lomu kousek od 4. zastávky naučné stezky)

Údolí se stalo domovem řady motýlů. Spatřit tu můžeme okáče skalního, okáče rosičkového či otakárka ovocného. Bylo zde zjištěno několik druhů střevlíkovitých brouků (Notiophilus aquaticusSynuchus nivalis), z fytofágníchmandelinkovitých Phaedon armoraciae, z nosatcovitých Omiamima mollina, Tropiphorus elevatus.. Byl tu také nalezen plž soudkovka (Sphyradium doliolum). Říčka Rokytka je domovem ryb – průzkumy zde objevily na 8 druhů, z nichž je nejhojnější plotice obecná. Na vodu je vázáno také několik druhů obojživelníků. Z ptáků hnízdí v rezervaci králíček obecný, budníček lesní či šoupálek dlouhoprstý. Údolí je také domovem řady zejména drobných savců, jako je norník rudý, hrabošík podzemní, rejsek malý či myška drobná.

Území však neušlo ani zásahům člověka, v lesních porostech je příměs vysazených jehličnanů, jsou zde vrty na vodu, údolí přechází dráty vysokého napětí a zemljanka naznačuje lidského obyvatele údolí. Jedna z (dnes již snad neaktuálních) variant obchvatu Říčan počítala s přemostěním horní části údolí.

Přírodní rezervace Mýto se nachází v nadmořské výšce od 320 do 340 metrů na ploše 17,48 hektaru.

Návštěvníky provádí přírodní rezervací naučná stezka Mýto, dlouhá zhruba 2,5 km. Na 6. zastaveních nás seznámí s mnoha zajímavostmi (nejen) o přírodní rezervaci. Stezka byla otevřena v roce 2012 a nahradila tak původní stezku z 80 let. Polookružní trasa začíná a končí v centru Nedvězí (u rybníka před úřadem městské části), kam se dostaneme autobusem číslo 267 (zastávka Hájová) od stanice metra C Háje či od nádraží v Uhříněvsi (o víkendu v hodinovém intervalu). První část stezky (po zastavení číslo 4) je vhodná i pro rodiče s kočárky. Trasa je v terénu značena klasickým symbolem naučné stezky (šikmý zelený pruh v bílém čtverci) a určitě nezabloudíte.

Zastavení naučné stezky:

1 Obec Nedvězí – její historie a krajina

2 PR Mýto jako součást PP Rokytka

3 Rokytka a její meandry

4 Přípotoční niva a geomorfologie (odbočka k bývalému lomu)

5 Flora PR Mýto

6 Fauna v okolí Velkého meandru

Od 4. zastavení lze také pokračovat neznačenou cestou až na hráz rybníka na okraji Říčan a odtud třeba ke známému rybníku Jureček s koupalištěm a restaurací (z hráze rybníku vpravo asfaltovou komunikací, na prvním rozcestí vlevo do Mozartovy ulice, na jejím konci šikmo vlevo do ulice Pod Vojenským velitelstvím a poté vlevo ulicí Ke Koupališti (z Nedvězí celkem 3,5 km). Od Jurečku můžeme pokračovat po některé ze značených turistických tras či po naučné stezce Říčansko.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář